تابلو پلکسی لبه هندی

تابلو پلکسی لبه هندی و نمونه های اجرایی

حروف برجسته ای که به طور کامل از ورق های آکرولیک ساخته شده باشد تابلو حروف پلکسی است. مزیت استفاده از پلکسی برای لبه حروف، ایجاد نور در تمام قسمت ها است . همچنین تنوع رنگی بیشتری  نسبت به چلنیوم دارد. تابلو پلکسی لبه هندی دارای کمی تفاوت در نحوه اجرا و در نتیجه ظاهر حروف است . ولی اجناس مصرفی و متریال ها همه مشابه تابلو پلاستیک  هستند.

تابلو پلکسی لبه هندی|سفارش|تابلوسازی موتیفا