تابلو چلنیوم دوبل

تابلو چلنیوم ساده ترین حالت ساخت حروف را دارد . حروف هایی که لبه آن ها از جنس چلنیوم هستند و روی کار از جنس پلکسی استفاده میشود. اما اگر کمی خلاق باشیم میتوانیم نمونه های متفاوت تری تولید کنیم . تابلو چلنیوم دوبل یکی از همین نمونه هاست.

تابلو چلنیوم دوبل